Beautiq

Beautiq
versie 2017
Algemene voorwaarden
1) Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webwinkel van Beautiq en dekken alle verkoop-, leverings- en betalingshandelingen aan onze klanten. Door een bestelling te plaatsen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.
Wij behouden het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen, op voorwaarde dat deze wijzigingen of aanvullingen op onze website gepubliceerd worden. Op de website www.beautiq.nl en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

2) Overeenkomst/Voorbehoud
Een overeenkomst komt tot stand nadat u van www.beautiq.nl per e-mail een bevestiging van uw bestelling hebt ontvangen.
Het staat Beautiq vrij om online bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
De artikelen blijven eigendom van Beautiq tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.
Wij doen ons best om onze website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel incidenteel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3) Prijzen/Leveringsvoorwaarden
De op de site vermelde prijzen zijn inclusief het wettelijk verplichte BTW-tarief (21%) en exclusief verzend- en handelingskosten. Wij kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien er sprake is van een aanbieding staat dit uitdrukkelijk op de website vermeld. Een aanbieding geldt altijd zolang de voorraad strekt. Bestelde en geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd. Wij streven ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen te bezorgen. De wettelijk vastgestelde termijn bedraagt maximaal 30 dagen na ontvangst van een betaling.
4) Overmacht
U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van de overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht. Onder overmacht verstaan wij onvoorziene omstandigheden zoals brand, bedrijfsstoringen, overheidsbepalingen (bijv. importbeperkingen) en logistieke problemen waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen naar u na te komen. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval teruggeboekt. Indien deze situatie ons inziens van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot deze situatie zich niet meer voordoet en wij alsnog kunnen leveren. Wij zijn in geval van overmacht nooit gehouden om enige schadevergoeding te betalen.

5) Betalingscondities
Betaling geschiedt altijd met één van de volgende betalingsmogelijkheden, aangegeven door Beautiq tijdens het bestelprocces in overeenstemming met de klant:
1) Vooraf overmaken, middels een pro forma factuur per e-mail.
2) Paypal
3)Ideal
6) Klachten
Klachten worden alleen in behandeling genomen mits deze zijn voorzien van een originele kassabon, garantiebewijs en servicenummer. Klachten die binnen de garantievoorwaarden vallen worden kosteloos in behandeling genomen. Klachten die niet binnen de garantievoorwaarden vallen kunnen in overleg met Beautiq in behandeling worden genomen tegen nader te bepalen kosten.

7) Wet bescherming persoonsgegevens
Beautiq gaat vertrouwelijk met uw bedrijfsgegevens om. Deze privacygevoelige informatie wordt niet doorgegeven aan derden, deze wordt enkel en alleen voor bestellingen die u zelf plaatst gebruikt. Indien u geen mailing van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aan ons kenbaar maken door een duidelijke mail te sturen naar info@beautiq.nl.

8) Vragen en Opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op per e-mail op info@beautiq.nl.

9) Colofon
Beautiq.nl
Stappershoefstraat 2
6576 DP Ooij
(06) 119 545 58
info@beautiq.nl
KvK-nummer: 54900700
BTW-nummer: NL210122778B01
Alle rechten voorbehouden.